დაბრუნების პოლიტიკა

დაბრუნების პოლიტიკა

კომპანია სეიფთიშოფი (შემდეგში როგორც „კომპანია“), არ არის საიტზე განთავსებული პროდუქციის უშუალო გამყიდველი.

პროდუქციის გადაცვლას, კომპანიის პლატფორმა არ  ითვალისწინებს.

მყიდველი პროდუქტის შეძენამდე უნდა გაეცნოს, დაბრუნების პოლიტიკას, რომელიც განთავსებულია საიტზე.

მყიდველის მიერ ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, (2 საათის განმავლობაში) რომელსაც კომპანიის  წარმომადგენელიც დაადასტურებს, აღნიშნულ ნივთს დაიბრუნებს ,კომპანია და მოხდება გადახდილი თანხის კომპენსაცია. 2 საათის  გასვლის შემდეგ, კომპანია სრულ პასუხისმგებლობას იხსნის,  პროდუქციის დაბრუნებაზე და გადახდილი თანხის კომპენსაციაზე.