დამცავი ქამრის გამოყენება სავალდებულოა | მაფრთხილებელი ნიშანი

2.90

მაფრთხილებელი ნიშანი – წებოვანი

A4 – ფორმატი

ფერადი