შემდუღებლის ნიღაბი | Welder’s Face Mask

56.00

ფარი გამოიყენება საშემდუღებლო სამუშაოების წარმოებისას მისი მოხსნა-მორგება ხდება ავტომატურად, არ საჭიროებს ხელში დაჭერას.